Wednesday, March 17, 2010

Kanimo, Oh Jesus, Mito-o ‘Ko” HE # 99 (My Faith Looks Up To Thee

Kanimo, Oh Jesus Cordero Ka sa Dios, Mitoo ‘ko ;
Pamatia ako. Papasi sa sala, Himoa karon Imo gayud.


Kon may kaluya ‘ko. Dasiga. Oh Jesus, Sa grasya Mo :
Sa paghinumdum ko, Sa kamatayon Mo. Hinaut gugma ko, Magdilaab.


Sa mga kagubut, Sa mga kaguol Ikaw’ng suga ;
Hayag ang kangitngit, luha pahiran Mo, Oh bantayi ako, Ginoo ko!


Sa akong pagtabok, sa halalum suba, Kupti ako ;
Tanang kahadlok ko, kuha-a Ginoo ; Kugoson Mo ako Sa Himaya.A-men

No comments:

Post a Comment