Tuesday, March 9, 2010

Adlaw Sa Pagkabanhaw

Adlaw sa pagkabanhaw, Inyong imantala!
Ang Pasko sa kalipay, Ang pasko man sa Dios;
Gikan sa kamatayon Ngadto sa kinabuhi,
Si Kristo madaugon Kanato magdala.

Ulayang kasingkasing Aron makita ta
Ang Ginoo nga dayon, Sa Iyang himaya;
Ug sa pagpatalinghug Sa mga pulong Niya,
Ang Iyang pagkabulahan Maoy kadaugan.

Pag-awit kalangitan, Ang yuta magtubag!
Pag-awit kalibutan, Pumupuyong tanan,
Ang makita ug dili, Ang tingug pag-usahon:
Si Kristo ang nabanhaw! Kalipay nga dayon! Amen

No comments:

Post a Comment