Wednesday, March 17, 2010

Nagsangpit Si Jesus Kanimo

Nagtawag si Jesus-Kristo kanimo
Sa pulong maluloy-on,
Sa pultahan sa imong kasing-kasing
Nagahulat Sya karon.

KORO:

Ngari kamo,
Mga maluya kamo!
Nagtawag si Jesu-Kristo kaninyo,
”Duol kanako karon.”


Ngano ikaw nga magalanganlangan
Sa pagdawat Kaniya?
Ngano nga dili ikaw manimati
Sa tingog Niya karon?

Kahibulongan ang gugmang gisaad,
Alang kanatong tanan;
Bisan kita dakung makasasala,
Pasayloon ta Niya

No comments:

Post a Comment