Tuesday, March 9, 2010

Ubos Sa Krus Ni Kristo

Ubos sa krus ni Kristo Motindog na ako,
Ang landong sa lig-ong Bato Sa tanang kahago;
Sa kamingawan puluy-an Ug pahulayanan.
Sa kainit nga makutas ug kabug-aton ko.


Diha sa Krus ni Kristo Pagasud-ongon ko,
Ang dagway nga himalatyon Tungod lang kanako;
Busa sa dakong kasubo, Mosugid na ako,
Sa gugmang nagapaubos, Ug kasal-anan ko.


Ang Krus ni Jesu-Kristo Maoy dalangpan ko,
Kahayag lang sa nawong Nya Ang pangitaon ko;
Pasagdan ko tanang dungog, Bahandi man usab;
Talikdan kong akong sala, Ang Krus himaya ko. Amen

No comments:

Post a Comment