Wednesday, March 17, 2010

Tuguti Oh Ginoo Ko

Tuguti Oh Ginoo ko,
Sa pag-alagad Kanimo;
Tudloi ko tabangan Mo
Aron tanan maantus ko.

Tabangi nga sa gugma Mo
Mga maluya lig-ona;
Tudloi ko sa pagpugong
Ug sa pagtultol sa nasaag.

Tudloi sa pailob Mo,
Sa pakig-uban Mong mahal;
Hatagi sa kusog ako,
Sa kadautan modaug.

Paglaum nga magpadayag
Sa dalan sa kaugmaon;
Sa pagdait hatagan Mo;
Uban Kanimo. Oh Jesus

No comments:

Post a Comment