Wednesday, March 17, 2010

Salup Na Ang Adlaw

Salup na ang adlaw, Duol nang gabii,
Ug sa kangitngitan Langit tabunan.

Jesus, ang nahago pakatuloga,
Papiyunga uban panalangin Mo.

Ning kagabhion Manulonda Mo
Magabantay nako Sa higdaan ko.

Sa pagbanag-banag, Bangona ako
Way sala, maputli, Sa Imong mata

No comments:

Post a Comment