Wednesday, March 17, 2010

Si Jesus Nagatawag

Labaw sa tanan nga tingog,
Si Jesus nagatawag;
Malomo ang Iyang pulong
« Kristohanon, kuyog ka. »

Nagtawag si Jesu-Kristo
« Ang bahandi pasagdan;
Mahigugma lang Kanako
Labaw niining tanan.”

Sa kalipay, sa kasakit
Sa kahago, kasayon;
Motawag Sya, ”Kristohanon,
Higugmaon mo Ako.”

Sama sa unang tinun-an
Nanimati kang Jesus,
Puluy-anan gitalikdan
Ug Kaniya misunod.

Ang tawag Nya tubagon ta,
”Pamation ko, Jesus;
Kasingkasing ko ihatag,
Pag-alagad ug gugma

No comments:

Post a Comment