Wednesday, March 17, 2010

Maoy Panahon Karon

Sa pag-ampo sa tanan
Alang sa imong kalag,
Gitawag ka ni Jesus,
Nga moduol Kaniya.

KORO

Ngano man, ngano man,
Nga dili ka moduol?
Ngano man, ngano man,
Nga dili ka moduol?

Nahisalaag ikaw,
Duol sa walay langan;
Mohangad ka kang Jesus,
Sa kalipay mohatag.

Dinhi dili mo hipalgan
Ang kalinaw sa kalag,
Ang pagtoo kang Jesus
Sa kalipay mohatag.

Duol na kang Jesu-Kristo
Ang sala isugid mo;
Mopasaylo Sya kanimo
Ug gihapon magbantay

No comments:

Post a Comment