Tuesday, March 9, 2010

May Langitnong Pag awit

May langitnong pag awit bitoon usab,
May paghilak sa Bata nga bag-ong natawo;
Ang bitoon misiga sa may awit pa,
Kay ang Hari giduyan didto sa Belen.

Hugyaw nga sa kalipay tungod sa natawo,
Ang Anak ni Maria, Ginoo gayud;
Oh bitoon, masiga ug may awit pa,
Kay ang Hari giduyan didto sa Belen.

Sa bitoon gimutyang katuigang tanan,
Gitugub man sa awit ang kalibutan;
Ang tanang kasingkasing nagsangyaw gayud,
Kay kanila naghari karon ssi Jesus;

Sa kahayag ug awit maglipay ta,
Gipalanog ang honi sa Diosnong panon;
Matahom nga balita igasinggit ta
Ug magsugat sa Hari, ang batang Jesus. Amen

No comments:

Post a Comment