Wednesday, March 17, 2010

O Jesus, Panalangini

O Jesus, panalangini Kami nga mopauli na,
Ug sa gugma Mo hatagi Grasya nga madaugon.

Oh kami magpasalamat Sa maayong balita Mo,
Magdagaya kami unta Bunga sa kaluwasan.

Kong kami Imo nang tawgon Gikan ning kalibutan Mo,
Ikalipay’ng kamatayon Kay Ikaw ang magtawag

No comments:

Post a Comment