Wednesday, March 17, 2010

Nadungog Ko Nga Gibobo

Nadungog ko nga gibobo,
Ang way bayad grasya Mo,
Sa malang yuta gihatag,
Gahini ako, Jesus.

KORO:

Ug ako, Oh Jesus,
Panalangini ako.

Bisan ug makasasala,
Dili Mo pagbiyaan ;
Mahimo Imong biyaan,
Apan kaloy-i ako.

Dili Mo ako pasagdan,
Kanimo uban ako;
Gugma Mo gihandum nako,
Tawgon Mo usab ako.

Diosnong gugma di mabalhin,
Dugo ni Jesus mahal,
Way sukod Iyang kalooy,
Saksi ning tanan ako

No comments:

Post a Comment