Wednesday, March 17, 2010

Suga Sa Tanan Si Kristo

Ang tanan nausik tungod sa sala;
Suga sa tanan si Kristo!
Masigang himaya Niya, daw adlaw
Suga sa tanan si Kristo!

KORO

Duol sa suga, nangawala!
Kanhi ako buta man gayud,
Apan karon makakita na.
Suga sa tanan si Kristo.

Walay kangitngit sa Iyang luyo;
Suga sa tanan si Kristo!
Mahayag ang dalan kung sundon Siya,
Suga sa tanan si Kristo!

Kamong gibutaan tungod sa sala,
Suga sa tanan si Kristo!
Manghugas aron madan-agan kamo
Suga sa tanan si Kristo!

Ang adlaw sa langit di na magpulos;
Suga sa tanan si Kristo!
Kordero sa Dios didto maoy Suga,
Suga sa tanan si Kristo!

No comments:

Post a Comment