Tuesday, March 9, 2010

Gabii Sa Getsemane

Gabii sa Getsemane, Mangiob kabitoonan;
Sa tanaman nag-usara Nag-ampong Manluluwas ta.

S’ya gitalikdan sa tanan, Sa kaguol nakigdumog;
Bisan tinun-an Nyang mahal Mibiya kaniya usab.

Sa kalapasan sa uban, S’ya nagahilak sa dugo,
Apan sa Iyanng pagluhod Wala pasagdi Siya sa Dios.

Gikan sa kahitas-an man, Dihay nag-awit nga angel;
Honing wa mabati sa tawo Nga nagalipay kang Jesus. Amen

No comments:

Post a Comment