Tuesday, March 9, 2010

Daygon Ang Ngalan Ni Jesus

Dayga ang ngalan ni Jesus, binuhat nga tanan!
Purongan Sya nga Ginoo, Purongpurongan Siya
Purongan Sya nga Ginoo, Purongpurongan Siya!


Mga bitoon masidlakon, ilha ninyo Sya!
Magdayeg sa Iyang gahum, Purongpurongan Sya.
Magdayeg sa Iyang gahum, Purongpurongan Sya!


Makasasalang nalukat sa giulang dugo,
Pasalamatan ninya Sya, purongpurongan Sya.
Pasalamatan ninya Sya, purongpurongan Sya!

No comments:

Post a Comment