Wednesday, March 17, 2010

Duol Kamo Nga May Kamingaw

Duol kamong tanang may mga kamingaw,
Dangup na kang Jesus nga magluhod;
Kanya isumbong mong imong pagbakho,
Way kasub-anan nga di mahupay.

Ang mga nagsubo, adunay kalipay,
Sa paghinulsol Sya ang paglaum;
Atong mabati na ang Maglilipay,
Way kasub-anan nga di mabulong.

Buhing kalan-on ta, nag-agay’ng tubig
Gikan sa tronong langitnon sa Dios;
Duol sa gugma Nya ug ang inyong sabton,
Tanang kasakit papason sa Dios

No comments:

Post a Comment