Wednesday, March 17, 2010

Biblia Putling Basahon

Biblia, putling basahon,
Kanako mahal ikaw;
Gisuginlan mo ako
Sa tunay’ng kahimtang ko.

Kon masaag man ako,
Motudlo ka kang Jesus;
Mando ko ug bantay ka,
Moganti kon mohukom.

Sa kasakit mopuypoy,
Ug pag-antus nga tanan;
Sa pagtoo mosugid,
Kamatayon gidaug.

Kalipay sa magsunod,
Ug silot sa sukihan;
Kanako gitudlo mo,
Oh bibliyang mutya gayud

No comments:

Post a Comment