Wednesday, March 17, 2010

Adunay Sa pultahan

Dunay tawo sa pultahan, Pasudla!
(Pasudlon nimo, Manluluwas mo!)
Kaniadto didto man, Pasudla!
(Pasudlon nimo, Manluluwas mo!)

Buksing kasingkasing mo
Samtang nga anaa pa
Si Jesus, Anak sa Dios! Pasudla!
(Pasudlon nimo, Manluluwas mo!)

Buksing kasingkasing mo, Pasudla!
(Pasudlon nimo, Manluluwas mo!)
Ayaw paglanganlangan, Pasudla!
(Pasudlon nimo, Manluluwas mo!)
Siyang Higala mo gayud,
Ang motabang sa kalag,
Ang mobantay kanunay! Pasudla!
(Pasudlon nimo, Manluluwas mo!)

Pamatia na karon, Pasudla!
(Pasudlon nimo, Manluluwas mo!)
Malumo ang tingog Nya! Pasudla!
(Pasudlon nimo, Manluluwas mo!)
Naa Sya sa pultahan
Sa paglipay kanimo ;
Pilion Mo Siya dayon! Pasudla!
(Pasudlon nimo, Manluluwas mo!)
Amen

No comments:

Post a Comment