Tuesday, March 9, 2010

Pulong Katingalahan

Ang pag-awit sublion ta, Pulong katingalahan;
Palandungon ang katahum, Pulong sa kinabuhi.
Matahum nga Pulong, sa pagtoo nagtudlo;
Koro: Pagkatahum, pulong sa Dyos! Pulong sa kinabuhi.
Pagkatahum, pulong sa Dyos! Pulong sa kinabuhi.
Si Jesus nagahatag na, Pulong katingalahan;
Pamation sa may sala, Pulong sa kinabuhi.
Ang tanan ginatawag, nga kita mangaluwas.
Ang balita isangyaw na, Pulong katingalahan.
Ang sala pasayloon man, Pulong sa kinabuhi.
Bugtong Manluluwas, sagupa gihapon;

No comments:

Post a Comment