Tuesday, March 9, 2010

Ang Kalag Ko May Kahayag Na

Ang kalag ko may kahayag na, kalipay nga bug-os
Ang kangitngit akong likayan, Jesus ang suga ko.


Koro: May kahayag nga bulahan nga kanunay nagbanwag nako;
Nawong ni Jesus ang nagsidlak, ang kalag ko hayag na.


Ang kalag may kasadya na, pagday'g sa Hari ko;
Nanimati si Jesus karon sa alawiton ko.

Ang kalag ko may kabag-o na, kuyog sa Ginoo;
Madaitong kasingkasing ko, ug walay kaguol.

Ang kalag ko may kalipay na, pagtoo, paglaum;
Panalangin nga gihatag Nya, dinhi ug didto man

No comments:

Post a Comment