Wednesday, March 17, 2010

O Malig-on Nga Bato

Oh malig-on nga bato,
Nia ko salipdan Mo,
Kadtong tubig ug dugo
Nga mig’wa sa kilid Mo,
Makapala sa sala,
Ug mahinloan ako,

Sa tanan nga buhat ko
Di matumang sugo Mo.
Pagkamainiton ko,
Mga luha man usab,
Ang tanan di magpulos,
Ikaw rang makaluwas.

Wa gayud akoy dala,
Krus Mo lang ang kuptan ko;
Way mahimo, ug hubo,
Mohangad sa grasya Mo.
Sa tubod hugasi ko
Aron dili mamatay.

Kon ang kinabuhi ko,
Sa layo mopanaw na,
Kon sa taas mokayab
Ngadto sa hukmanan Mo,
Oh malig-on nga Bato,
Nia ko salipdan Mo

No comments:

Post a Comment