Tuesday, March 9, 2010

Si Jesus Karon Nabanhaw

Si Jesus karon nabanhaw, Aleluya!
Adlaw ta nga madaugon, Aleluya!
Gipalansang Sya sa Krus, Aleluya!
Paglukat Sya nagaantus, Aleluya!


Awiton ta ang pagdayeg, Aleluya!
Sa atong langitnon Hari, Aleluya!
Ang lubnganan gidaug, Aleluya!
Paglukat sa kalapasan, Aleluya!


Mga kasakitan Niya, Aleluya!
Nagkab-ot sa kaluwasan, Aleluya!
Sa taas naghari Sya, Aleluya!
Didto giambahan na. Aleluya!


Atong Dios karon awiton, Aleluya!
Pagadaygon Sya nga dayon, Aleluya!
Ang Baang Trinidad, Aleluya!
Pagdaygon Sya gihapon, Aleluya. Amen

No comments:

Post a Comment