Monday, March 8, 2010

Oh Magbalantay Ka

O Magbalantay Ka Sa kabataan man,
Higugmaon; Kristo, Oh Hari Ka,
Nga ginahandum pa,
Ikaw ang awiton Namong tanan.


Among balaan Ka, Pulong ikaw sa Dios,
Dayegon Ka, Ikaw nagpaubos,
Sa Imong pagtubos
Nga naluwas kami Nga sa sala


Mando Ka sa tanan, Bantay gihapon man, Gabayan pa.
Jesus, Kristo sa Dios, Among Himaya Ka
Ug tolohoan man Haring Jesus. Haring Jesus. Amen

No comments:

Post a Comment