Tuesday, March 9, 2010

Kon Unta Ikasulti Ko

Kon unta ikasulti kong Himaya ug pagkamahal Nga Iya ni Jesus.
Kabliton kong tulonggon ko Ug makiginding kang Gabriel
Sa huning matahum, Sa huning matahum.


Awiton ko ang dugo Niya Nga bayad sa akong kalag Tungod sa sala ko.
Awiton katarungan Nya Nga kung maoy isul-ob ko,
Mosidlak ang kalag, Mosidlak ang kalag.


Awiton ko ang gawi Niya, Ang gugma Nya nga daku, Labaw sa nga tanan;
Sa pag-ambahan, pagdayeg,Gihapon igasangyaw ko,
Aron mabantug Sya, Aron mabantug Sya.


Masadyang adlaw moabut, Nga sa Dios dad-on na ako, Ug Sya Makita ko;
Unya uban sa Abyan ko; Mamabulahan ko gayud
Tungod sa grasya Nya, Tungod sa grasya Nya

No comments:

Post a Comment