Monday, March 8, 2010

Sa Gabing Malinaw Nadungog

Gabing malinaw nadungog ang awit langitnon
Sa manulondang nanaug sa kahimayaan;
Maayong kabubut-on sa tanan nga mga tawo
Gihatag sa Ginoong Dios nga mahigugmaon.

Nagapakita pa sila, may awit langitnon,
Sa pagpahulay sa tanan nga dunay kaguol.
Sa kalibutang gikapoy awiton pa sila,
Ug tanang gibug-atan hupngon sa pagdait.

Tan-awa nga haduol na, ingon sa gitagna,
Ang panahong bulahan sa atong kaluwasan;
Kay didto sa Belen karon natawo si Jesus.
Sa pagpahayag sa tanan sa kalooy sa Dios. Amen

No comments:

Post a Comment