Wednesday, March 17, 2010

Pabilin Ka Jesus, Kauban Ko

Pabilin Ka Jesus, kauban ko,
Hingkagabhian karon Ginoo;
O Mananabang tabangi ako.
O maglilipay, ubani ako.

Kalipay nga yutan-on matapos,
Ang kinabuhi ko hamubo lang;
Tanan mabalhin, tanan madunot;
Way pagkabalhin kanimo, Jesus.

Ikaw gikinahanglan ko gayud;
Ang grasya Mo maoy akong kusog,
Kinsa may lain kong dili ikaw,
Nga mouban sa kalisdanan ko?

Iwagi, Kristo, akong nagbaktas
Sa madulom, mapiut nga dalan
Agaka na, tudloi sa langit,
Ug kanako pabilin Ginoo

No comments:

Post a Comment