Tuesday, March 9, 2010

Dugo Giula Ni Jesus

Dugo giula ni Jesus, Sa Krus gihalad Nya!
Ang kasakitan gipas-an Aron maluwas ako.


Tungod sa kasal-anan ko, Nag-antus Sya sa Krus!
Kalooy nga walay sukod Ug gugmang way tupong.


Dili hibayrang utang ko Sa kasub-anan ko;
Jesus, ihatag ko karon Ang kinabuhi ko. Amen

No comments:

Post a Comment