Wednesday, March 17, 2010

Gikinahanglan Ka

Gikinahanglan Ka,
Matam-is kong Jesus;
Malomong tingog Mo,
Kalinaw ko.

KORO:

Akong gikinahanglan
Sa tanang panahon;
Ako panalangini
Moduol ako.

Bililhon kong Jesus,
Padul-an Mo ako;
Pagtintal way gahum
Sa luyo Mo.

Gikinahanglan Ka,
Tudloan Mo ako
Aron ang saad Mo
Matuman gayud.

Gikinahanglan Ka,
Balaan nga Jesus;
Imoha na ako,
Anak sa Dios

No comments:

Post a Comment