Wednesday, March 17, 2010

Si Jesus Ang Maayong Abyan

Si Jesus ang maayong abyan,
Kung dangaton ka sa kaguol ;
Kasingkasing masubo,
Paglipayon man ikaw,
Si Jesus ang maayong abyan.

KORO:

Jesus ang maayong abyan,
(Abyan man Siya)
Jesus ang maayong abyan ;
(Abyan man Siya)
Andam Siya sa pagtubag
Kun ikaw magatawag
Si Jesus ang maayong abyan!

Daw unsang abyan S’ya kanako!
Sa pagdait ako gidad-an;
Sa gamhanang bukton N’ya
Wa akoy kahadlokan:
Si Jesus ang maayong abyan

No comments:

Post a Comment