Wednesday, March 17, 2010

Kanimo Ko Gihatag

Kanimo ko gihatag ang kinabuhi ko
Aron ikaw malukat mabuhi na gayud.
Kini maoy gihatag ko. Unsay gihatag mo?
Kini maoy gihatag ko. Unsay gihatag mo?


Puluy-an kong mahayag, himayang trono Ko.
Gibyaan kong tanan tungod sa nasaag.
Tungod nimo gibyaan ko. Unsang gibyaan mo?


Tungod gayud kanimo daku’ng pag-antos ko.
Mapait ang pagbakho aron maluwas ka.
Akong gipas-an ang tanan. Unsa’ng gipas-an mo?

Gikan sa kalangitan ikaw gidad-an ko.
Kal’wasan nga hupong, pasaylo, gugma ko.
Kanimo ginagasa ko. Unsa ang gasa mo?

No comments:

Post a Comment