Tuesday, March 9, 2010

Sa Lungsod Sa Jerusalem

Sa lungsod sa Jerusalem May bukid sa gawas,
Diin gilansang si Jesus Sa pagl’was sa tanan.


Koro:

Tungod sa dakung gugma Nya Higumaon ta Sya;
Saligan ang dugo Niya Ug Siya tumanon ta.


Sya namatay aron kita Pasayloon sa Dios’
Himaya ang dangatan ta Tungod sa Iyang dugo.


Dili gayud matugkad ta Ang kasakitan Nya,
Apan tungod kanato lang Nag-antos didto Sya.


Way lain nga makalukat Kanato sa sala;
Sa langit Sya makabukas Ug mosulod kita. Amen

No comments:

Post a Comment