Wednesday, March 17, 2010

Gibangon Nya Ako

Gugma’g kalooy ni Jesus,
Nagbawi sa akong kalag;
Ug gikan sa pagkapukan
Gibangon Niya ako.

KORO:

Gikan sa yanang sa sala
Ako gikuha ni Jesus
Gikan niadtong kadulom
Ni Kristo giagak ako.

Dugay Siya nga nagtawag
Samtang ako nasalaag,
Ug sa mingtoo na ako,
Iyang gipasaylo.

Gikoronahan sa tunok,
Gidupa ug gitamay S’ya;
Ning kasakit nga mabangis
Giluwas Nya ako

1 comment:

  1. Hello Maam, do you mind also add the english title of this song? Para makabalo mi sa tono by just checking youtube. Thanks

    ReplyDelete