Wednesday, March 17, 2010

Ingon Ning Kahimtanga Ko

Ingon ning kahimtanga ko,
Walay arang mamahimo;
Apan dugo giula Mo
Ug ginadapit Mo ako.

Ingon ning kahimtanga ko,
Sa kasamok gilibutan,
Ako kanimo modangop
Aron tabangan Mo ako.

Kanimo lamang hipalgan
Ang mga kinahanglan ko;
Busa pagabuhaton ko
Ang pagpangita Kanimo

No comments:

Post a Comment