Tuesday, March 9, 2010

Sultihan Mo Ako, Oh Dios

Sultihan Mo ako, Oh Dios, aron magsulti ‘sab ako
Ingon nga nagpangita Ka, mangita ko sa nawala.


Lig-onon Mo ako, Oh Dios, aron makatabang ako
Niadtong mga nalunod sa dagku nga mga balud.

Tudloan Mo ako, Oh Dios, aron magtudlo ‘sab ako.
Ug mosantup ang pulong Mo sa kasingkasing sa daghan.

Ginoo, gamita ako, sa buot Mo bisan diin
Hangtud makita ko Ikaw, himaya hiaguman ko. Amen

1 comment: