Tuesday, March 9, 2010

Kuyog kang Kristo

Kuyog kang Kristo sa pulang kabuntagon.
Sa pagmata sa langgam nga tanan,
Matahum pa kay sa hayag sa adlaw
Ang pagpalandong nga uban Ikaw.

Kuyog kang Kristo ingon sa bag-ong buntag,
Diosnong himaya gihatag sa Dios;
Nagamata ang akong pagbati
Nga labing duol kang Jesus ako.

Kon mopahulayng kalag ko sa kaluya,
Tan-awon ko ang nawong ni Jesus;
Tam-is ang pagpahulay sa kamot Nya,
Labing tam-is nga Sya himat-an ko.

Sa kabuntagon sa akong pagkabanhaw,
Nga walay landong sa pagmata ko;
Labing tahum pa unya kay sa adlaw,
Ang pag-ila nga Sya ang kuyog ko

No comments:

Post a Comment