Wednesday, March 17, 2010

Bisan Kinsay Buot

Ang nakadungog, magtug-an gayud
Sa Diosnon nga pulong alang sa tanan;
Malipayong pulong imantala na:
”Bisan kinsa, sumunod.”
KORO

Kinsa ang buot! Kinsa ang buot!
Imantala sa bisan di-ing dapit;
Ang malomong Amahan, nagatawag:
”Bisan kinsa, sumunod.”

Dili na maglangan sa pagduol;
Pultahan binuksan, sumulod ka na;
Ang bugtong ug buhing dalan, si Jesus:
”Bisan kinsa, sumunod.”

”Kinsay mobuot?” malig-ong saad,
Kung magapadayon sa pagtoo Nya:
”Kinsay mobuot mabuhi man gayud:
”Bisan kinsa, sumunod

No comments:

Post a Comment