Tuesday, March 9, 2010

Dinhi Makita Ko Ikaw

Dinhi makita ko na gayud Ikaw,
Dinhi mahikap ko sa pagtoo;
Dinhi ang grasya Mo nadawat ko
Ug ang kahago ko pas-anon Mo.


Dinhi makaon ko ang tinapay Mo,
Dinhi ang alak akong mainom;
Dinhi makuha ang kakapoy ko
Kay dinhi pasayloon Mo ako.


Takna sa piging dali moagi lang,
Ang panihapon mahuman gayud;
Apan ang gugma Mo nagapadayon
Niadtong makigsalo sa talad Mo. Amen.


Daghang pangilin moagi pa Ginoo
Pagpahinumdum niadtong gugma Mo;
Hangtod sa talad Mo didto sa langit.
Ako mokaon man sa luyo Mo. Amen

No comments:

Post a Comment