Wednesday, March 17, 2010

Kristo, Usab Sa Ngalan Mo

Kristo, usab sa ngalan Mo, kami
Nag-awit sa among panagbulag;
Managbarog aron dayegon Ka,
Ug naghulat sa Imong pagdait.

Sa pagpauli bantayi kami,
Kuyog kanamo Imong pagdait;
Ug ilikay sa tanan nga sala
Ang mga nagtawag sa ngalan Mo.

Ihatag ning gabii pagdait,
Ug sa kangitngit, iwagi kami;
Sa katalagman l’wasa ang tanan,
Kanimo ang kangitngit hayag man.

Sa kinabuhi namo nga bug-os,
Pagdait Nimo ang makalipay;
Ug kong ang tingog Mo magsangpit na,
Tawga kami sa pahulayan Mo

No comments:

Post a Comment