Wednesday, March 17, 2010

Si Jesus Akong Nadungog

Si Jesus Akong Nadungog

Si Jesus aching nadungog:
“Duol pahulay ka;
Pauraray sa dughan ko;
Dakung kakapoy mo.”
Kang Jesus miduol ako,
Luya masulob-on;
Gipapahulay Nya ako
Ug may kalipay na.


Si Jesus akong nadungog:
”Kung giuhaw ikaw;
Ang buhing tubig nia na;
Imna mabuhi ka,”
Kang Jesus miduol ako,
Sa tubig miinom:
Natagbaw ang uhaw dayon,
Iya karon ako.

Si Jesus akong nadungog:
“Ako kahayag mo;
Tan-aw kanako kanunay:
May dan-ag nga dayon.”
Ako mitan-aw kang Jesus,
Siya ang bitoon ko:
Ang Iyang dan-ag maglakaw
Sa tanang panaw ko

No comments:

Post a Comment