Wednesday, March 17, 2010

Hayag sa Adlaw Karon

Hayag sa adlaw karon Sa panan-aw nawala;
L’was sa buhat, kaguol Mangamuyo na ako.

Dios, sa mga mata Mo Way matago nga butang;
Pasayloa sa tanan Mga sayup kon sala.

Kong kanako hapit na Ang kahayag molabay.
Unya sa wa nay sala, Oh Jesus dawaton Mo.

Imo nga hingbaloan Ang kasakit kong tanan;
Ug sukad sa trono Mo, Jesus kaloy-i ako

No comments:

Post a Comment