Wednesday, March 17, 2010

Ginahigugma Ko Ang Iglesya

Ginahigugma Ko Iglesya Mo, oh Dios,
Nga gilukat sa Ginoo Sa giulang dugo.

Sa gugma kong bug-os Sa luha ingon man,
Halaran Ko sa gihapon Sa kinabuhi ko.

Gihandum ko gayud Ang mga gawi N’ya.
Ang pakig-ambit pagdait Ug mga saad Nya.

Iglesya Mo Oh Dios, Hatagan Sya gayud
Sa yutan-on ug langitnong Himaya nga dayon

No comments:

Post a Comment