Wednesday, March 17, 2010

Sa Di Pa Kami Matulog

Sa di pa kami matulog,magasugid na kami,
Oh, panalingini, Kristo, Sa sala hinloan Mo.

Bisan pa may kadautan, Katalagman libutan,
Imo man kaming bantayan Ug luwas kong duol Ka.

Ikaw, Dios, di’ masalipdan Sa kangitngit sa gabii;
Ikaw ang dili kapuyan, Pagbantay sa sakup Mo.

Kong kalit nga kamatayon Moabot karong gabii,
Magmata unta sa langit Nga dunay kahayag Mo

No comments:

Post a Comment