Wednesday, March 17, 2010

Bulahan Ang Higut

Bulahan ang higut Kanato naghugpong,
Ang pakig-ambit sa pagtoo Sama sa langitnon.

Mag-ampo tang tanan Sa Dios gitugyan ta;
Mga paglipay, kaguol, paglaum giusa.

Sa bakho ug lu’wan Nag-inunungay ta;
Masabog alang sa uban Ang luha nagbaha.

Kong managkabulag, Magsubo man kita;
Apan sa kasingkasing ta Gihapon giusa

No comments:

Post a Comment