Tuesday, March 9, 2010

Umari, Oh Espiritu

Umari, Oh Espiritu, Sa bug-os Mong gahum,
Ang gugma padilaaba Kanamo nga tanan.

Ang awit namo kawang lang,Mabugnawng gugma man;
Pagdayeg namo nahilum, Kadaseg napalong.


Oh Dios kanunay ba kami Nga daw himalatyon,
Ang gugma Mo nagdilaab, Amo mabugnawon?


Pun-a Espiritung mahal Sa bug-os nga gahum;
Ipadagayang gugma Mo, Padasiga kami. Amen

No comments:

Post a Comment