Tuesday, March 9, 2010

DUOL KAMONG TANAN

Duol na kamo nga tanan ug magkalipay,
Duol na kamo sa lungsod sa Belen;
Natawo ang hari sa manulonda.

Kuro:

Halaran ta si Kristo! Halaran ta si Kristo!
Halaran ug simbahon si Kristo Jesus! Amen

Nagapakataw Siya, bugtong anak sa Dios,
Dawaton ta sa kalipay ang Ginoo:
Ang pulong sa Dios Amahan ginamantala.

Mag-awit sa langit, ang mga manulonda,
Langitnon nga lungsuranon maninggit!
Ang Dios himayaon sa mga kahitas-an

No comments:

Post a Comment