Tuesday, March 9, 2010

Kung Palandungon ko ang Krus

Kung palandungon ko ang Krus Nga gikamatyan ni Jesus,
Ang akong buhat way pulos; Batonan kong pagpaubos.


Kuhaa ang pagpangandak Gawas sa Krus ni Kristo lang;
Ang makahaylo nga butang Sa dugo Nya ihalad ko.


Gikan sa ulo ug kamot Gugma’g kasakit natingub;
Nahitabo ba ang ingon Nga ang korona tunukon?


Kung tanang yuta ako man, Sa halad kulang pa kini;
Gugmang balaan ug daku Naghagit sa akong tanan. Amen

No comments:

Post a Comment