Monday, March 8, 2010

Si Kristo Giawit Ta

Si Kristo giawit ta, Kaniya dad-on ta
Ang katawhan; Ang mga naguol,
Ang gibug-atan man, Masulob-ong tanan,
Lipayon Nya.


Si Kristo giawit ta, Kanya iampo ta
Ang katawhan; Ang nahisalaag,
Ulipon sa sala, Tinubos sa gahum,
Way kalisang.


Maghiusa kita, Pag-awit kang Kristo Sa katawhan;
Sa buhat pagtabang, Pagbasol antuson,
Pagpas-an man sa krus Sa atong Dios. Amen

No comments:

Post a Comment