Wednesday, March 17, 2010

O Jesus Adlaw Sa Kalag

O Jesus Adlaw sa kalag, Walay gabii kung duol ka;
Unta ang dag-um mawala Aron di’ hisalipdan Ka.

Takna sa pagkatulog ko, Kung mopiyong na ang mata,
Ang katapusang hangyo ko; Pahulaya ko sa dughan Mo.

Sa adlaw ubani ako, Kung wala Ka di’ mabuhi,
Ug sa gabii ubani, Ug wad-on Mo ang kulba ko.

Panalanginan Mo, Jesus, Una nga molakat ako,
Hangtod sa gugma mong lalum Kalipay sa himaya Mo

No comments:

Post a Comment