Wednesday, March 17, 2010

Si Jesus Nagtawag Karon

Si Jesu-Kristo nagsangpit karon:
Sa puloy-anan bumalik ka;
Nganong moadto ka sa halayo,
Gikan sa gugma Niya?

KORO

Nagatawag
(Si Jesus nagasangpit na)
Na si Jesus
(Si Jesus nagasangpit na)
Sya sa malomo
(Si Jesu-Kristo nagasangpit karon)
Nagasangpit kanimo karon.


Si Jesu-Kristo karon nagtawag,
Tagdon mo Sya tagdon mo Sya;
Dad-a kaniya Kaniya ang gipas-an mo,
Ug papahulayon ka.

Si Jesu-Kristo karon naghulat,
Magdali ka sa pagduol;
Dad-a Kaniya ang imong sala,
Sa tiil Niya hapa.

Si Jesu-Kristo naghangyo karon,
Pamatia ! Pamatia !
Sa Iyang ngalan tumoo ikaw,
Pagalipayon ka man

No comments:

Post a Comment