Wednesday, March 17, 2010

Ning Dominggong Linain

Ning Dominggong linain gidala kita sa Dios,
Pangitaon ta karon panalangin ni Jesus
Adlaw nga ilhanan ta sa pahulay nga dayon
Adlaw nga ilhanan ta sa pahulay nga dayon.

Nagdayeg kami, Oh Dios, magpaduol man Ikaw;
Ipahayag na karon ang dakung himaya Mo.
Amahan patilawa sa kalipay nga dayon
Amahan patilawa sa kalipay nga dayon

Ang gahum sa pulong Mo sa katawhan modaug,
Ug ang grasya Mo, Oh Dios mowala sa kaguol.
Sa kahimtang nga ingon magapadayon kami.
Sa kahimtang nga dayon magapadayon kami.Amen

No comments:

Post a Comment