Monday, March 8, 2010

Magmalipayon Ang Tanan

Magmalipayon ang tanan, Natawo na si Jesus!
Andamon ang tanan karon Sa pagdawat sa Hari ta.
Mag-awit ang tanan, yuta ug langit man!
Mag-awit, mag-awit ang tanan.

Magmalipayon ang tanan, Maghari si Jesus’
Ang mga bukid ug walog, Ang kapatagan ingon man,
Sa awit mosabat, sa awit mosabat.
Sa awit, sa awit mosabat.

Ang kasubo ug ang sala, Langkaton ni Jesus’
Ang mga panalangin Nya Modangat sa tanang dapit,
Paglaglag sa sala, paglaglag sa sala
Isangyaw, isangyaw sa tanan.

Sa gugma magahari Sya Sa nasud nga tanan!
Ang katarungan nga hingpit, Ang gugma ug kalooy Nya,
Isangyaw sa tanan, isangyaw sa tanan,
Mag-awit! Mag-awit ang tanan! Amen

No comments:

Post a Comment